Privacy Statement

Dit is de privacyverklaring van de website https://merch.helloprint.com (hierna genoemd: 'Website'). Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Merch by Helloprint, Schiedamse Vest 89, 3012BG Rotterdam, NL (hierna 'wij', 'onze' of 'ons' genoemd) via de Website verwerkt van haar websitebezoekers (hierna: 'u' en 'uw gegevens'). In deze verklaring wordt uitgelegd hoe we de gegevens gebruiken die we via de website verzamelen en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie die direct of indirect een natuurlijke persoon identificeert.

Dergelijke informatie kan bestaan uit een naam, e-mailadres en het IP-adres van uw computer. We verwerken uw gegevens voor de hieronder uiteengezette doeleinden. Voor zover we persoonlijke gegevens verzamelen via cookies, vindt u meer informatie hier.

Bij het indienen van een contactverzoek op onze website gebruiken we, om uw vragen te beantwoorden, de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt via ons contactformulier en de chat op de website, zoals uw e-mailadres, naam en telefoonnummer. We hebben een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken op basis van artikel 6 (f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('GDPR'), aangezien we zonder deze informatie geen contact met u kunnen opnemen.

De bepaling is geen wettelijke of contractuele vereiste of een vereiste die nodig is om een contract aan te gaan. Als u de contactgegevens echter niet verstrekt, kunnen we uw vraag mogelijk niet beantwoorden. Wanneer u een account registreert, hebben we uw naam, e-mailadres en telefoonnummer nodig voor de toekomstige bestellingen die u bij ons plaatst.

We hebben een legitiem belang om deze persoonlijke gegevens te verwerken op basis van artikel 6 (f) van de GDPR, aangezien we deze informatie nodig hebben om contact met u op te nemen voor toekomstige bestellingen die u via uw account bij ons kunt plaatsen.

De bepaling is geen wettelijke of contractuele vereiste of een vereiste die nodig is om een contract aan te gaan. Als u deze gegevens niet verstrekt, kunnen we geen account voor u aanmaken.

Wanneer u een account registreert, wordt u, door onze privacyverklaring te accepteren, automatisch aangemeld voor onze gepersonaliseerde en service-e-mails. Gepersonaliseerde e-mails bevatten inhoud die is afgestemd op uw printbehoeften en service-e-mails informeren u over de wijzigingen op onze website en andere relevante wijzigingen over het bedrijf.

Je kunt je later afmelden voor deze e-mails door naar de pagina met e-mailvoorkeuren in je account te gaan.

Tijdens de accountregistratie hebt u ook de mogelijkheid om u aan te melden als abonnee op onze nieuwsbrieven, we zullen uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen over speciale aanbiedingen, updates en bloginhoud. We kunnen deze gegevens verwerken op basis van uw toestemming zoals uiteengezet in artikel 6 (a) van de GDPR.

U hebt het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór uw herroeping. Wanneer u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuur en afleveradres nodig om u op de hoogte te houden van belangrijke updates van de bestelling, de bestelling te leveren en contact met u op te nemen bij eventuele afwijkingen in de bestelling.

De bepaling is een contractuele vereiste die nodig is om een contract aan te gaan zoals beschreven in artikel 6 (b) van de GDPR. Als u deze gegevens niet verstrekt, kunnen we geen contract met u aangaan.

Bij het indienen van een offerteaanvraag via ons offerteformulier gebruiken we de persoonsgegevens die u ons verstrekt om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw aanvraag. We hebben een legitiem belang om deze persoonsgegevens te verwerken op basis van artikel 6 (f) van de GDPR, aangezien we zonder deze informatie geen contact met u kunnen opnemen over de offerte. De bepaling is geen wettelijke of contractuele vereiste of een vereiste die nodig is om een contract aan te gaan. Als u deze gegevens niet verstrekt, kunnen we geen offerte voor u maken.

We bieden onze klanten de mogelijkheid om onze diensten te bekijken op verschillende websites van derden, zoals Trustpilot of Trusted Shop. De persoonlijke informatie die u bij dergelijke beoordelingen verstrekt, kan later op onze eigen website en communicatiemateriaal worden bekeken. We kunnen deze gegevens verwerken op basis van uw toestemming zoals uiteengezet in artikel 6 (a) van de GDPR. U hebt het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór uw intrekking.

Het delen van uw persoonlijke gegevens

We kunnen uw gegevens delen met groepsentiteiten die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte („EER”). We kunnen uw gegevens delen met derden die database-, server-, onderhouds-, beveiligings- of andere soortgelijke diensten aan ons leveren (hierna 'gegevensverwerkers' genoemd). Als we toegang geven tot uw gegevens, eisen we dat derden uw gegevens vertrouwelijk behandelen en deze partijen opdragen deze gegevens alleen namens ons te verwerken. Bovendien kunnen we uw gegevens ook openbaar maken als we van mening zijn dat de openbaarmaking wettelijk verplicht is, of als gevolg van een wettelijk verzoek. We zullen uw gegevens niet delen/verkopen met derden voor remarketingdoeleinden.

Beveiliging

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang en tegen alle andere vormen van onwettige verwerking. We eisen ook dat onze gegevensverwerkers dergelijke passende technische en organisatorische maatregelen nemen.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, tenzij anders wettelijk vereist. We bewaren informatie van alle verwerkte bestellingen gedurende zeven jaar om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van de toepasselijke belastingwetgeving. Gegevens van accounts zonder bestellingen worden slechts 18 maanden bewaard voordat ze uit ons systeem worden verwijderd, hetzelfde geldt voor accounts die 24 maanden inactief zijn (met inactief bedoelen we dat we gedurende een opeenvolgende periode van 24 maanden geen enkele interactie van u met onze website hebben opgemerkt). Alle illustratiebestanden die op ons platform worden geüpload, worden gedurende een periode van 18 maanden bewaard voordat ze worden verwijderd.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring, indien u dat wenst:

- om te weten of we uw persoonlijke gegevens verwerken;
- om uw gegevens te corrigeren;
- om uw gegevens te wissen;
- om uw gegevens te beperken; en/of
- ons om uw gegevens door te geven aan een andere organisatie.

We kunnen om aanvullende informatie vragen die nodig is om uw identiteit te bevestigen. De hierboven genoemde rechten zijn niet altijd van toepassing en we zullen per verzoek bekijken of we actie moeten ondernemen om te voldoen aan de GDPR. We zullen informatie verstrekken over de genomen maatregelen zonder onnodige vertraging en in elk geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek. Die periode kan indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken. We zullen u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek op de hoogte brengen van een dergelijke verlenging, samen met de redenen voor de vertraging. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als we niet op tijd reageren of om een andere reden.

Aanpassingen

Het is mogelijk dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. De meest recente versie is te allen tijde beschikbaar op deze pagina.

Neem contact met ons op

Heb je vragen of klachten, neem dan gerust contact met ons op!